Boeken, columns

 

Arjuna Zorg en Coaching 

Terug- en vooruitblikken op je leven

Wil jij eens gestructureerd terugblikken op je leven? De zoete en de wrange vruchten de revue te laten passeren? Je patronen gaan herkennen, verbanden te zien en je levensthema’s gaan herkennen? Waar sta je nu en wat wil je vervolgens met de rest van je leven? De inzichten en inspiratie die dat geven kunnen je vervolgens anders doen kijken naar je eigen toekomst.

Terugblikken op je leven is een proces dat tijd vergt en stap voor stap diepere lagen of niveaus zichtbaar kan maken. Er zijn meerdere manieren om terug te blikken. De een doet dat door foto’s te bekijken, de ander door naar belangrijke plekken terug te gaan en de derde wil alleen er over praten.
           

Opzet
Je kan kiezen tussen een door mij aangereikt kader of gewoon zelf je verhaal vertellen. Als je kiest voor een kader dan werk ik met tijdsperiodes, waarbinnen een bepaald gevoel overheerste of ervaring centraal stond. En vervolgens kun je dan kijken naar thema’s zoals relaties, drijfveren, etc. In de gratis telefonische intake bespreken we dat eerst. Wat belangrijk is, is om dat wat gezien en gevoeld wordt goed te verwerken. Hierbij helpt het als je expressie geeft aan wat je voelt. Bijvoorbeeld door erover te schrijven of te praten of er een gedicht, tekening of fotocollage erover te maken.

Een terugblikken-op-je-leven traject duurt circa 3 tot 5 sessies van maiximaal 2 uur per keer. Kosten zijn € 50 per uur.

 

Een bijzondere expressievorm: de levenstekening
De levenstekening is een speciale aanpak van terugblikken op je leven. Hierbij praten we eerst samen over alle periodes en belangrijke gebeurtenissen in je leven en wat je daaraan beleefd hebt. Daar zullen dan vanzelf herinneringen en gevoelens bij omhoog komen. Vervolgens geef je expressie aan de beleving van elke periode op papier (tekenvaardigheid is totaal niet vereist). Voor elke periode gebruik je een nieuw vel papier. Dan worden alle tekeningen op een groter vel van 5 m geplakt. Daarna beleef je alle periodes nog een keer door op de tekening te gaan staan en zodoende nog een keer gevoelsmatig contact te maken met elke periode. De ervaring leert dat je hierdoor de essentie van die periode doorvoelt.Je ervaart wat je toen hebt geleerd. Vaak is dat anders dan je kan bedenken. Daarmee kan je de periode beter een plek geven en er vrede mee krijgen. Als je dit voor elke periode in je leven doet, komt er een totaal gevoel over je leven. Dat resulteert vaak in een diepgaand inzicht, inspiratie of een verlangen voor de toekomst. Het gevoel kan je hierbij weer vorm geven op papier: een symbool voor je gewenste toekomst. Daarna gaan we in op de betekenis ervan en de conclusies die je er aan wilt verbinden.
.