Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching

Heelheid en Helderheid bij onvrede, stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Persoonlijke- en bedrijfsreadings

Wanneer een reading?
Als je prive of bedrijfsmatig met stagnatie, moeilijke keuze of probleem zit en je wil graag een totaal andere visie krijgen, kan je aan een persoonlijke of bedrijfsreading denken. Dit doe ik telefonisch. Ik ben gespecialiseerd in vragen over dilemma’s, keuzes, of ‘wat is er aan de hand’ met name in werk, bedrijf of levenssituaties.

In een telefoongesprek kan ik aan iemands stemgeluid horen welke emoties er spelen. Tezamen met mijn vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden, kom ik snel tot de
kern van wat er werkelijk aan de hand is. Daarna ga ik naar binnen en krijg ik beelden door
over je situatie. Deze bespreek ik met je. Het is de combinatie van deze beelden en je reactie erop, die de oorzaak helder voor je maken en de oplossingsroute aanwijzen.

Verslag bij een persoonlijke reading
Je kan een geschreven verslag van de reading krijgen. Terwijl ik dat maak, krijg ik vaak nog extra informatie door, waarna ik alles tot één A4 samenvat.

Kosten spiritueel consult of persoonlijke reading
Een telefonisch reading gesprek duurt ca 30 min en kost € 30.  Een verslag kost € 35 extra.


Bedrijfsreading Een ander perspectief op dilemma’s, stagnatie, onvrede, problemen
Stagneert er iets in je bedrijf of is de passie weg? Liep het project niet? Is er geen “samen er voor gaan”? Overweeg dan eens om een bedrijfsreading te laten doen. Dit doe ik telefonisch.

Een bedrijfsreading bestaat uit
- (gratis) kennismaking of telefonisch intakegesprek
- bekijken van je site en lezen van relevante informatie
- telefonisch gesprek met reading van 30 a 45 min.
- eventueel nog extra reading op afstand, waarbij ik beelden over de kwestie krijg
- terugkoppelingsgesprek over deze beelden
- rapportage

Wanneer ik met mensen (telefonisch) spreek, kan ik door mijn consultancy achtergrond, zowel hoofd- van bijzaken als bedrijfsmatige van persoonlijke zaken goed scheiden en tot de kern van de kwestie komen. Door mijn helderhorendheid ‘voel’ ik in het gesprek intuïtief aan, waar de schoen wringt en welke opties je hebt. In veel gevallen is één gesprek voldoende. Als dat niet het geval is, tune ik in een aparte sessie nog eens op de kwestie in en krijg ik beelden. Deze beelden bespreek ik in een vervolggesprek met je. Wat je in de beelden raakt, geeft meestal de kern van het probleem aan en dan wordt de oplossingsrichting meteen duidelijk. Lees voor praktische info.

Een bedrijfsreading kost
- voor zzp-ers € 75 indien één gesprek voldoende is en € 110,- bij twee gesprekken. Een verslag kost € 50 extra. Bij financiele problemen heb ik aangepaste tarieven.
- voor MKB van 2-10 personen € 200,- Dat is voor 2 gesprekken incl. rapportage. Indien meer gesprekken nodig zijn, bijvoorbeeld bij meerdere partners, wordt € 75 per uur gerekend
- voor MKB van 11-25 personen € 300,- Dat is voor 2 gesprekken incl. rapportage.
- voor (project)managers € 175,-  voor 2 gesprekken incl. rapportage. .
Genoemde prijzen zijn ex btw behalve als het prive betaald wordt.

Teamreadings en organisatiereading voor grotere organisaties doe ik niet..
 

Achtergrondinformatie                    Lees mijn artikel over bedrijfsreading met cases
Een bedrijf bestaat uit de gratie van de energie, kennis en creativiteit van mensen. Mensen worden gedreven door inspiratie of verbinding of juist niet bij weerstand. Inspiratie, gevoel van verbinding en weerstand zijn voorbeelden van de subtiele energieën in de mens, die de mens doet beslissen, communiceren en handelen. Deze energieën herkennen we allemaal. Door oefening kan deze energie bij mensen (beter) waargenomen worden en net zo kan dat met de energie van en tussen mensen in een organisatie.

Ik heb een consultancy achtergrond en tegelijkertijd helderhorend. Dat houdt in dat wanneer ik met mensen spreek, ik door hun stem informatie doorkrijg.  Vervolgens kan ik door vragen te stellen, snel achterhalen waar de kern van het probleem zit. Alvorens met mensen te praten bereid ik me voor om een goed beeld van de zakelijke context te hebben. Door mijn zakelijke ervaring gaat dat snel. Als één telefonisch gesprek niet voldoende is, doe ik nog een reading op afstand, waarbij ik beelden krijg

In combinatie met een intakegesprek met de ondernemer en relevante zakelijke informatie wordt dan al snel duidelijk op wat niet optimaal functioneert en wat de oplossingsroute is. Het voordeel van de combinatie van zakelijke analyse en intuïtief waarnemen is dat het veel sneller gaat dan alleen maar zakelijk analyse en meer to-the-point is dan een reading zonder bedrijfservaring.

 

 

Veel van ‘t menselijk handelen kan verklaard
worden door krachten uit het onbewuste.
Net zo kan veel van het reilen en zeilen van
een organisatie hierdoor verklaard worden.
Een business reading kan dit duidelijk maken
.