Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching

Heelheid en Helderheid bij onvrede, stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

De drie vormen van Vertrouwen: masculien, feminien en m/f geintegreerd

Masculiene vorm van vertrouwen
Toen ik in 1997 mijn telecom bedrijf startte, was ik vol zelfvertrouwen. Mijn markt bestond uit de top-100 ICT-bedrijven en die waren me bekend. Daar kon ik op af stappen. De man in mij wist daar wel raad mee. Die had een groot zelfvertrouwen, gebaseerd op mijn daadkracht, kwaliteiten en vaardigheden om iets in de buitenwereld neer te zetten. Dit bleek de masculiene vorm van vertrouwen te zijn.

Feminiene vorm van vertrouwen
Later organiseerde ik ook trainingen, waarvoor iedereen zich kon inschrijven. Zolang ik met de marketingactie bezig was, was ik in mijn vertrouwen: ik was bezig. Maar zodra dat gebeurd was, ik niets meer kon doen en moest afwachten of en hoeveel mensen zich gingen inschrijven, begon ik onzekerheid te voelen. Daar bleek de feminiene vorm van vertrouwen een rol te spelen. Het vertrouwen dat het goed komt, dat je iets te bieden hebt, waardoor mensen op je af komen. En dat vertrouwen bleek ik niet te bezitten.
            Na vier succesvolle jaren stortte de internetmarkt ineen en dat luidde tevens het begin van de aftakeling van mijn telecombedrijf in. Ik had de telecommarkt wel gezien en begon opnieuw, nu in de coachmarkt. Maar dat leidde niet tot hetzelfde succes als de jaren daarvoor in de ICT-markt. Mijn rijke tijd was voorbij en financieel werd het lastig.
            In de jaren daarna mocht ik verder leren wat de feminiene vorm van vertrouwen was: vertrouwen dat er hulp is en dat het goed zou komen. Dat voelde zo in mijn buik, maar om daar op te vertrouwen bleek heel andere koek dan vertrouwen op je eigen kwaliteiten en daadkracht. Ik ervoer echter in de loop van de tijd veel hulp, vaak uit onverwachte hoek. De man in mij had 't er moeilijk mee: die wilde op eigen kracht succes en niet geholpen worden, dat was voor mietjes en bovendien volgens hem geen structurele oplossing voor mijn probleem. Toch ben ik jarenlang op wonderbaarlijke wijze financieel geholpen, zodat zelfs de man in mij wel moest erkennen dat dit structureel was.

Derde vorm van vertrouwen: integratie en overstijging van beide vormen
Deze feminiene en de masculiene vorm van vertrouwen, gingen bij mij beiden uit van een goede afloop, een goed resultaat. In de masculiene vorm door mijn eigen kunnen, in de feminiene vorm door hulp van buiten. Een paar jaar geleden ontdekte ik een vorm van vertrouwen die deze beide vormen integreert en overstijgt. Deze vorm van vertrouwen betekent dat het mannelijke in me vol gaat op basis van de (vrouwelijke) impulsen van het hart en bij zijn acties daarmee in verbinding blijft. Dat is vertrouwen in het leven, waarbij het resultaat wordt overgelaten aan het leven. Je gaat er dan wel helemaal voor, maar erkent dat het resultaat uiteindelijk ook door andere krachten bepaald wordt. Deze visie en instelling heeft consequenties voor de intentie van je acties. Dat was/is voor mij een hele lastige en bleek veel in te houden.

De praktijk van een ondernemer m.b.t. 3de vorm van vertrouwen
Ik onderneem nog steeds. Dat blijft. Maar met een geheel andere intentie. Ik wil niet meer ondernemen louter voor omzet, of om mezelf neer te zetten of om andere ego-driften. Ik wil bijdragen, dienstbaar zijn aan de maatschappij en aan het leven. Als ik mijn willen, mijn ego opgeef, doe ik een beroep op een andere kracht, die zich dan veel meer gaat presenteren. Een kracht die me van binnenuit leidt en gebruik maakt van mijn kwaliteiten. Van buitenaf gezien doe ik nog steeds hetzelfde. Ik onderneem, zet marketing acties uit, maak kosten-baten analyses en neem initiatief. Maar van binnen voelt het heel anders, het is een heel andere attitude. Het is het volgen van, of bijsturen op basis van innerlijke (intuïtieve ingevingen) of uiterlijke (synchroniciteit) levenstekens. Dit geeft veel meer rust en voldoening ook al is het een leerproces met af en toe gevoel van onzekerheid. Naast loslaten van de controle, vraagt het een alertheid, een bewust aanwezig zijn en een stille en open mind. En vertrouwen. Vertrouwen dat wat gebeurt, gebeuren moet. In deze ruimte kan mijn innerlijk kompas gedijen: de impulsen van mijn hart of intuïtie kunnen zien en het onderscheid kunnen maken tussen ego- van hartimpulsen. Deze attitude bij ondernemen voelt soms naakt, vaak avontuurlijk en af en toe ervaar ik mijn grootsheid. En voldoening.

Als ik het nieuws lees, dan denk ik dat er nog een grote markt ligt voor cursussen in dienstbaarheid aan de maatschappij of het leven. De ondernemer in me ziet grote kansen. Daar heb ik alle vertrouwen in.