Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching

Heelheid en Helderheid bij onvrede, stagnatie, dilemmaís of koersbepaling

Visieontwikkeling: een bezielde visie creŽren op basis van beide hersenhelften.
Richting geven aan jezelf of aan anderen vraagt om visie. Een visie hebben is voor de meestemensen niet moeilijk, maar een bezielde visie hebben is lastiger. Een bezielde visie legt echter de link met je eigen spirituele waarden en innerlijke drijfveren, en dan verbindt passie zich er van nature mee. Dat geeft energie, terwijl onbezielde visies energie kosten en op wilskracht gerealiseerd moeten worden. Dit artikel gaat over het creŽren van een inspirerende visie, waarbij zowel gebruikgemaakt wordt van het lineaire analytische denken van de linkerhersenhelft als van het beelddenken van de rechterhersenhelft.
Download artikel Visieontwikkeling (4 blz.)

Van visie naar een bezield bedrijfsplan.
Het samenspel tussen de drie functies van de leider.In een startende organisatie vervult de leider meestal drie kernfuncties, die van ondernemer, manager en vakman. De verhouding hiertussen verandert naarmate de organisatie groeit en de leider dient hierin mee te groeien. Zo is het ontbreken van een bezielde visie vaak het gevolg van een te dominant aanwezige managersfunctie. Een bezielde visie focust het handelen, geeft energie en bindt mensen, wat de basis voor draagvlak is. Dit vraagt dus om het activeren van de ondernemersfunctie. Vervolgens dient deze visie vertaald te worden naar een bezield plan. Dit is een vertaalslag van de ondernemersfunctie naar de managersfunctie, van emotie naar ratio; dat is voor veel leiders een grote uitdaging.
Download artikel Van visie naar een bezield bedrijfsplan (5 blz.)

De kern van assessments: competenties gebaseerd op aangepast gedrag of authentieke aanleg
Competentiemanagement gaat er vanuit dat competenties altijd te leren zijn. Dat is denken in termen van buiten naar binnen. Als een competentie niet gebaseerd is op een authentieke innerlijke drive, dus van binnen naar buiten, wordt het leren van nieuwe competenties, het creŽren van aangepast gedrag.En een baan waarin je veel competenties gebaseerd op aangepast gedrag moet leveren, geeft stress, geen voldoening, met hoger ziekteverzuim of jobhoppen tot gevolg. Wat is dus wel en wat niet op natuurlijke wijze ontwikkelbaar? Door gebruik te maken van archetypische beelden krijgen we zicht op de drijfveren, talenten, aangepast gedrag van iemand en zodoende ook op kerncompententies, ontwikkelpotentieel en risicocompetenties.
Download artikel De kern van competentiemetingen en assessments (2 blz.)

M/V waarden en eigenschappen in mens en organisatie
Download artikel M/W waarden en eigenschappen in mens en organisatie. (6 blz)