Boeken, columns

 

Arjuna Zorg en Coaching 

Van visie naar bezield bedrijfsplan: van gevoel naar denken
In de grootzakelijke markt kennen we de drie niveaus van een organisatie: strategisch, tactisch en operationeel niveau. Als we het koppelen aan het proces van creëren en het MKB, wordt dit het niveau van de visionair, de manager en de vakman. Bij kleine bedrijven worden deze drie functies verenigd in de persoon van de DGA.In de rol van visionair geeft de DGA  leiding op grond van visie en waarden. In deze rol inspireert ie zijn/haar medewerkers en klanten, ziet hij/zij kansen en is ie de bron van innovatie en het probleemoplossend vermogen. In de rol van de manager vertaalt hij/zij de visie in goed doordachte plannen met als doel de optimale omstandigheden voor de vakman te creëren in termen van kwaliteitsbewaking, orde en continuïteit. In de rol van de vakman levert ie de dienst en bepaalt hij/zij de kwaliteit van deze. Deze rollen of functies worden door de verschillende delen van het menselijk systeem ingevuld.

                                                                         Van visie naar planvorming en bedrijfsinrichting
Startende ondernemers werken meestal vanuit bezieling. Een bezielde visie behouden is voor de gevestigde ondernemer niet zo eenvoudig. Dit kan echter met visualisatietechnieken gemakkelijk gerealiseerd worden. Voor beiden geldt dat het minder gemakkelijk is het om een bezielde visie zó door te vertalen naar een bedrijfsplan, dat je net zo gepassioneerd over je bedrijfsplan bent als over je visie. Dat komt o.m. omdat visie een 'visionairsfunctie' is en een (bedrijfs)plan een managersfunctie. Anders gezegd: een bezielde visie komt van het gevoel en een plan van ons verstand. En die spreken elkaars taal niet. Veel bedrijfsplannen zijn daarom gebaseerd op onze ideeën of ons denken waar het gevoel niet mee verbonden is. En dan kan passie zich er niet mee verbinden. Dat is wel begrijpelijk, omdat een bedrijfsplan nu eenmaal doordacht moet zijn daar het met vier factoren rekening moet houden: de essentiethema's van het bedrijf (visie, missie en waarden), de bedrijfskwaliteiten, de randvoorwaarden zoals tijd en geld en de markt, zie figuur.
Dus hoe kan je een bezielde visie goed doorvertalen naar een bedrijfsplan? We zijn immers niet getraind om als we analyseren en plannen maken, ons gevoel erbij te betrekken. En toch kan dit. Door een trail-and-error proces waarbij je na elke stap telkens met je gevoel checkt of je plan of een onderdeel ervan de juiste afspiegeling of doorvertaling is van je visie. 

Luistertechniek als hulpmiddel
Een manier om dit te checken is om met iemand over je plan te praten. Deze hoeft dan alleen maar te luisteren naar de mate van enthousiasme waarmee je over de verschillende onderdelen van je plan spreekt. Dus geen terugkoppeling van wat hij of zij vindt van het plan, maar wat hij of zij ervaart. Dit vergt enige oefening maar als je eenmaal de techniek goed kent is het een goed werkend middel. Ik doe dat altijd bij mijn vrouw en dat werkt uitstekend. Zij hoort bij mij of ik vanuit zekerheid of twijfel spreek, of ik nog bezield ben of 'het moeten' en 'moeilijk' de boventoon voert, of de vorm bij me past of niet. Dat kan met iedereen zolang die maar kan luisteren en als je je maar vertrouwd met deze persoon voelt.

 Bart van Baarsen, business coach voor het MKB