Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching

Heelheid en Helderheid bij onvrede, stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Geldprincipes, levensstijl en ondernemerschap
Als ondernemer was ik sterk gericht op omzet maken, als bron voor mijn inkomsten. Maar de laatste jaren heb ik gemerkt dat deze denkwijze niet klopte. Ik maakte weinig omzet, maar door allerlei merkwaardige voorvallen (wonderen) bleven mijn inkomsten op peil. Ik begon het fenomeen geld, overvloed en de paradigma's van ondernemen te onderzoeken en kwam op de volgende ontdekkingen.

1          Geld is levensenergie
Geld is een ruilmiddel voor arbeid en producten verkregen door arbeid. Geld is daardoor de meest gestolde vorm van levensenergie. Door geld zo te beschouwen, werd mijn cashflow een spiegel voor mijn levensvisie en levenswijze. Hierdoor werd ik er mee geconfronteerd dat ik me niet kon overgeven aan het leven. De angst voor tekorten en de mogelijke gevolgen daarvan hadden me in de greep. Was er een oorzakelijk verband tussen deze fenomenen? Kreeg ik weinig klanten en omzet omdat ik me niet overgaf aan het leven? Na lange tijd van onderzoeken, begon mijn rede dit in te zien en ben ik mijn leefwijze gaan aanpassen.

2          Je levensstijl, geldstroom en levensstroom
Nadat ik veel meer vrijheid t.o.v. schaarstegedachten en mijn onzekerheden had gekregen, begon mijn verhouding met het leven te veranderen. Ik begon het leven meer te vertrouwen en haar impulsen te volgen. Het leven bleek zich aan te dienen als (zakelijke) ideeën die ik in mijn hart voel en die ik als ondernemer in de vorm kan gieten en in de wereld als zakelijke dienst kan aanbieden. De vervolgstap bleek voor mij echter het moeilijkst: de flow te blijven volgen en niet te denken dat ík het zakelijk idee moet gaan realiseren. Om in het proces van vorm geven en implementatie de verbinding met het leven, met mijn hart, te blijven voelen en volgen. Ik heb de neiging om als ik eenmaal "lekker aan het werk ben" deze verbinding te vergeten. Het leven spiegelde me dat op harde wijze, met veel frustratie, pijn- en onmacht gevoelens tot gevolg als een actie weer niet tot succes of voldoening leidde. Ik heb er een paar jaar over gedaan om de diepgang hiervan te doorgronden. 
            Ik ervaar het leven nu als een stroom van energie die tweeledig is: geven en ontvangen, eb en vloed, in- en uitstromen, etc. Het idee dat het leven door mij heen wil stromen en zich door mij heen wil uitdrukken, fascineert me als ondernemer. Om te volgen wat zich wil ontvouwen en dat in de zakenwereld vorm te geven, aan te bieden met het vertrouwen dat het leven dan mij toebedeelt wat het beste voor me is. Dat hoeft alleen niet te zijn wat ik wens en daarom krijgen onzekerheidsgevoelens nog vaak voet aan de grond. Lastig om mee te dealen.
           Recent ontdekte ik dat er letterlijk een energie stroom uit mijn hart naar buiten wilde. Ik voelde in mijn hart wat er gevolgd mocht worden en gaf dat vorm. Er kwam een grote opdracht uit voort en geld vloeide me toe. Dat was de eerste keer dat ik in de hele keten van idee tot en met implementatie bewust in verbinding was gebleven, met als resultaat dat geld naar me toe kwam. Zou het echt zo werken? Soms denk ik van wel, vaak twijfel ik. En toch,… ondanks alle twijfel, ondanks alle gedoe die mijn nieuwe levensvisie en -stijl geeft, wil ik diep down niet anders meer. De momenten van geluk, van geborgenheid, van me één voelen met het leven, zijn momenten die me doen besluiten door te gaan op dit pad. Die doen me beseffen dat er in ieder geval een verband is tussen het gevoel van overvloed en levensstijl.

3          Geld is expressiemiddel, met geld druk je jezelf uit.
Met aankopen, giften, werk,  etc. druk je jezelf uit. Bij een aankoop of investering kies je op basis van je waarden, gevoel van schoonheid, besef van duurzaamheid en respect voor het milieu. Op zich was me dat mentaal duidelijk, maar op gevoelsniveau was dat nieuw, maar wel meteen herkenbaar. Want ik voel heel goed wanneer bijvoorbeeld de Vrek in mij de aankoop doet of de heer Bommel in mij die zegt "geld speelt geen rol" of wanneer ik vanuit mijn hart beslis. Met mijn aankopen, giften, spaargedrag, investeringsbeslissingen, druk ik dus (delen van) mezelf uit. Mijn bezittingen, huis/bedrijfsgebouw, diensten en tarieven weerspiegelen mijn denkwijze, smaak, maat, geldstroom, etc. Dat was confronterend toen ik naar mijn bezittingen keek. Prive begon ik de Schaarstedenker en de Spaarder te herkennen, terwijl ik in mijn werk ook wel de Bommel terugzag. Duidelijk was ook dat deze expressiefunctie zich niet laat combineren met belangen als financieel handig zijn. Want ik zit óf in mijn hart óf in een van mijn kleine ikjes bij een aankoop, gift of andere beslissingen t.a.v. geldzaken.

4          Geld hebben is neutraal en schoon: het kan je niet anders doen voelen
Ik heb geloof ik nooit problemen gehad met het hebben van geld. Geld is neutraal en schoon. Voor mij geldt niet dat geld stinkt, begeerte of macht opwekt, etc. Dat doet de mens. Het gaat erom hoe je er tegen over staat en er mee omgaat. Geld is door mij wel lang gezien als middel om het leven te beheersen, voor het verkrijgen van zekerheid, status, macht, genot of bezittingen. Maar zelfs in mijn rijke tijd was de geldhoeveelheid nooit genoeg om mijn onzekerheid teniet te doen. Vooral als ondernemer ervoer ik dat ik nooit genoeg omzet had om die diepe angst voor tekorten te stillen. En dus werd dit mijn drijfveer om omzet te maken, naast het gevoel van belangrijk willen zijn. Een en ander was overgoten met een saus van plezier dat het creëren me gaf, waardoor deze diepere drijfveren lange tijd niet voelbaar waren.

5          Geld moet net als water stromen.
Net zoals stilstaand water gaat rotten, geldt dat ook voor opgepot geld. Afhankelijk van de situatie, wil het net als water stromen naar de plek, waar er het minst van is. En tegelijkertijd is er het ritme in de natuur van eb en vloed, van voor- en tegenspoed. Ik vind het lastig om te weten hoeveel ik prive opzij moet zetten voor noodgevallen en voor de magere tijden, zonder de maat te overschrijden en de Oppotter in mij het overneemt. In mijn rijke tijd gaf ik veel aan goede doelen en achteraf gezien, daar de dure jaren van mijn gezin nog moesten komen,  denk ik wel eens dat de Bommel in mij toen aan het bewind was. Als ondernemer spaarde ik omdat ik lange termijn plannen had. Maar ook hier zie ik gebeurtenissen, waarbij mijn onderscheidingsvermogen de overhand had en situaties waarbij één van de kleine ikjes het overnam zoals de cententellende Vrek.

6          Principes en factoren die van invloed zijn op de geldstroom
Ik geloof niet dat het leven zo simpel is dat je alle factoren kunt benoemen die verklaren waarom een bepaalde ondernemer succesvol is of niet. Veel ondernemers staren zich blind op de aardse, zakelijke wetmatigheden van PR en marketing, verkoopinspanningen, hard werken als enige middel om (veel) klanten aan te trekken. Maar ik heb veel ondernemers gezien die niets aan marketing en PR deden, normaal werkten en toch succesvol waren. Niet omdat ze zo uniek product hadden of een monopoliepositie, maar omdat ze veel vertrouwen hadden en op de flow van het leven meegingen. Als ik naar mijn eigen zakenverleden kijk, heb ik rijke en arme tijden gekend, waarbij de markt en mijn vaardigheden hetzelfde waren, maar in bepaalde perioden 'het geluk' aan mijn zijde was en in andere periodes dat geluk ontbrak. Mijn conclusie is dus dat er meer is dan de zakelijke wetmatigheden.
            Zoals gezegd geloof ik dat ook de wijze waarop je met het leven, je levensenergie en geld omgaat, een rol spelen in je geldstroom. Deze levensinstelling vertaalt zich door in luisteren naar wat je hart je ingeeft, in een balans tussen geven en ontvangen, tussen actief zijn en rust/opladen, in dankbaarheid voor wat je van het leven toebedeeld hebt gekregen en de zorg daarvoor. Ik geloof dat een dergelijke levensinstelling het leven eerder uitnodigt om je rijkdom en in ieder geval een gevoel van overvloed te geven.
            Daarnaast speelt zoiets als karma, je levenslot, de agenda van je ziel of noem het de mazzelfactor. Het mysterie van het leven dat volgens mij iets complexer is dan de vele boeken over creëren doen vermoeden. Ik geloof heilig in de creatiemogelijkheden van de mens, maar heb ervaren dat er vele zaken in mij onbewust leefden die mijn creatie-intentie torpedeerden. Een aantal ben ik door proceswerk bewust geworden en zijn getransformeerd, maar wie weet welke ik nog meer onbewust heb? Dan heb ik het over mogelijke onbewuste belemmerende overtuigingen, negatieve zelfbeelden of traumatische herinneringen op celniveau.
            Ik wil hiermee niet zeggen dat we als mens niet onbeperkte mogelijkheden hebben en dat wonderen niet bestaan. Ik heb op geldgebied veel wonderen meegemaakt, maar ik ervaar steeds meer dat ik dit niet "deed", maar eerder dat ik het mogelijk maakte. Ik ben daarom wat nederiger geworden en geloof meer in een attitude "wat wil hier zich ontvouwen" dan in de Doener in me die het wel even zal creëren.

7          De geldfasen: aantrekken, beheren en laten bloeien, teruggeven
Wil je dat het leven geld naar je toe laat stromen, dan is er ook de verantwoordelijkheid om hiermee op juiste wijze om te gaan. En dat wat je ermee doet, te laten bloeien. In mijn rijke tijd vond ik de laatste fase het moeilijkst: het teruggeven aan het leven wanneer er meer dan genoeg is. Want dan kom je op eerdergenoemd punt: wanneer moet je nog sparen en wanneer is het echt genoeg?

8          Als je geld op is: ga naar binnen, voel, zoek voeding en luister
Ik hel steeds meer over naar de gedachte dat als geld niet meer naar je toestroomt, er een lek in je levensenergie is en/of je ziel je iets wil vertellen of laten ervaren. Mij helpt het dan om eerst naar binnen te gaan. Te voelen en te luisteren. Mezelf geestelijk te voeden. Ik las ergens dat geld net als liefde en ziekte poortwachters zijn. Als een van deze drie als probleem op je levenspad komt en je overwint dit, ben je geïnitieerd in een hoger bewustzijn. Bij mij was de poortwachter geld en het worstelen hiermee heeft me inderdaad als mens rijker gemaakt.

9          Rijkdom versus overvloed
Mijn belangrijkste ontdekking is wel dat rijkdom en gevoel van overvloed niet hetzelfde zijn. Rijkdom geeft aan hoeveel geld je hebt, maar zegt niets over je gevoel van welbevinden. Overvloed is een gemoedstoestand, als gevolg van levensstijl. Het geeft voldoening, rust en wapent je beter tegen de grillen van het lot.
     Nu ik dit en de andere principes m.b.t. geld meer geloof en ervaar, besef ik pas wat voor vergaande gevolgen deze hebben voor werkkeuze, bestedingspatroon en spaargedrag van elke burger en voor visie en koers van ondernemers. Hierover in de column '12 Stellingen mbt geld en het ervaren van overvloed' meer. Ik heb besloten voor overvloed te gaan. En jij?

Bart van Baarsen, (loopbaan)coach en businesscoach voor MKB. Reacties welkom op info@arjuna.nl