Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching

Heelheid en Helderheid bij onvrede, stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Bezielingsproblemen in het MKB
Een bezielde visie voor je bedrijf behouden is soms een uitdaging. Een bezielde visie legt de link met je eigen spirituele waarden en hartenwensen. Dan zal passie zich van nature daarmee verbinden. Passie geeft energie en is de basis voor draagvlak bij anderen. Onbezielde visies kosten energie en moeten worden gerealiseerd op wilskracht, waardoor draagvlak creëren moeilijker wordt en de realisatie meer energie kost.

Veelvoorkomende problemen bij visieontwikkeling
Voor veel directeuren van bedrijven en leiders van teams of projecten is het vaak een hele kunst om een bezielde visie te behouden. Dat komt omdat ze in veelvoorkomende valkuilen stappen. Ik leg deze uit aan de hand van de drie functies van de ondernemer, waarover ik in een eerdere column schreef: De visionair, gekoppeld aan ons gevoel, de manager, die de denkfunctie gebruikt voor orde en continuïteit en de vakman die daadwerkelijk op basis van zijn/haar vaardigheden de kwaliteit van de dienst/product bepaalt.

a)         De manager leidt, visionair is afwezig
Veel lang gevestigde ondernemers hebben nauwelijks een bezielde visie. Hun organisatie loopt, de klant bepaalt hun doen en laten. Vraag je om hun visie, dan volgt er wel een verhaal, maar het enthousiasme ontbreekt en het blijft nogal vaag. Je vraagt: ‘Wat zou je echt willen?’ Dat wordt niet duidelijk, of ‘dat is niet mogelijk’. Begin je daarentegen over hun hobby, dan gaat er een ander laatje open en is ineens bezieling weer voelbaar. In deze situaties leidt de ‘manager’ de organisatie.
Er zijn ook ondernemers met een visie die niet voortkomt uit gevoel en passie, maar uit denken en wilskracht. Bij jonge mensen gaat dat lang goed. Maar als ouderen alleen op hun wilskracht opereren gaat dat voelbaar ten koste van henzelf. Bij organisaties met dit soort leiders blijft alles goed gaan bij gunstige of gelijkblijvende omstandigheden, maar bij tegenwind komen ze in de problemen. De veerkracht is eruit. Ook hier leidt de manager de organisatie.

b)         De manager is afwezig, de visionair is overactief
Andere ondernemers lopen voor te veel zaken tegelijk warm. Ze pakken van alles aan, maar het ontbreekt aan focus. Hier is de managersfunctie juist te weinig ontwikkeld. Dit zijn meestal mensen met veel energie, die gemakkelijk enthousiast raken en veel kwaliteiten hebben. Maar onderzoek je samen met welke activiteiten hun gevoel werkelijk mee is verbonden, dan valt er veel af. Of een idee energie geeft, is voor dit soort type mensen geen goede richtingwijzer.

c)         De vakman is dominant
De vakman is dominant als de ondernemer zo perfectionistisch is, dat ie zo veel tijd aan zijn product of dienst besteedt dat het ten koste gaat van zijn/haar bedrijf. Of hij/zij is zo 'verliefd' op zijn of haar product dat er geen ruimte is voor expansie, innovatie of een andere koers.

d)         Twee leiders leiden vaak tot onbezielde consensus in visie
Ten slotte heb je nog de situatie met twee of drie directeuren die elkaars enthousiaste ideeën vroegtijdig als onhaalbaar beoordelen. Veelal omdat ze niet goed de kunst van het brainstormen met zijn tweeën verstaan. Ze komen dan door verkeerde communicatietechnieken niet uit de impasse van tegenstrijdige wensen, wat gemakkelijk tot een visie en een koers leidt die geen van tweeën echt bezielt.

Een bezielde visie is altijd mogelijk
De conclusie is dat als een bezielde visie ontbreekt, de visionair niet meer leeft bij de ondernemer of leider. Een bezielde visie is echt voor iedere ondernemer mogelijk. Het enige wat nodig is, is om de drukke bedoening van de manager in hem/haar tot bedaren te brengen en de tijd nemen voor de visionair in hem/haar. De ingang hiertoe is het voelen of de intuïtie, maar beide werken alleen als het denken tot bedaren is gekomen. Daar is rust of bezinning voor nodig. En soms ook de hulp van buiten om bij je hartenwensen te komen en die te vertalen naar een zakelijke visie. Maar het kan altijd.

Bart van Baarsen, business coach.