Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching & Assessments

Heelheid en Helderheid bij onvrede, stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Jungiaanse en eigentijdse competentiemetingen en assessments
met Cadt al coachend vaststellen van talenten, aangepast gedrag, kerncompetenties en ontwikkelpotentieel

Talenten, authentieke en aangepast gedrag competenties
Aangepast gedrag is gedrag dat ontstaan is ter voorkoming van spanning. Dit is zo routineus, dat we het nu niet meer herkennen. Indien we in ons werk veel aangepast gedrag competenties inzetten, bestaat het gevaar dat we teveel stress oplopen, onbewust vanuit onze projecties reageren en geen voldoening vinden in het werk. Met ziekte, ineffectiviteit en jobhoppen tot gevolg. Daar iedereen dergelijke competenties heeft, is het met het oog op training, development en selectie, belangrijk om te meten welke competenties kerncompetenties (talenten) zijn en welke gebaseerd op aangepast gedrag.

Competentiemetingen en assessments
M.b.v. het instrument CADT is het nu mogelijk om kerncompetenties, aangepast gedrag competenties en ontwikkelpotentieel vast te stellen. Na een meting met archetypische beelden van ca 20 min vindt een coachgesprek plaats van ca 2 uur. Eigentijds dus en de kandidaat voelt zich gezien.
Zie verder
'De kern van competentiemetingen'.

Bij een compacte competentiemeting maken we een quick scan. Zie voorbeeldrapport Compacte Talenten- en Competenmeting.
We stellen de kerncompetenties vast, het ontwikkel-potentieel en de competenties die vanuit gedragsaanpassing geleverd worden. Bij een reguliere competentiemeting doen we dit grondiger en uitgebreider.

Bij een assessment gaan we een stap verder en is de rapportage uitvoeriger. We maken een persoonlijkheids-analyse en we betrekken nu ook de schaduwkant van iemand erbij. We meten tevens de diepere persoonlijke waarden en drijfveren en stellen de mechanismes vast waardoor iemand zijn kerncompetenties niet levert. Op basis hiervan bepalen we de mate waarin iemand voldoet aan een bepaald competentieprofiel en de risico's die hierbij gelden. We leveren daarbij een uitgebreid advies m.b.t. verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.