Tel. spiritueel consult
     ca 30 min, € 25
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching & Assessments

Heelheid en Helderheid bij stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Loopbaancoaching

Stap 1 Bepalen van talenten, competenties, wensen en mogelijkheden
Wat voor soort werk en werkomgeving geven of kosten je energie? Wat zijn je talenten, kwaliteiten en kerncompetenties? En wat zijn je
aangepast gedrag competenties?
Aan de hand van drie tests kan dit al coachend in 3 sessies. Ik maak hierbij gebruik van:
a) on line beroepskeuze test
b) on line persoonlijkheidstest
c) Jungiaans talenten+competentie-meetinstrument
Cadt, gebaseerd op beeldkaarten
om voorbij je denken te komen.

 Het bepalen van “Wat, Waar, Hoe” m.b.t. werken bestaat meestal uit 2 tot 4 sessies.
- intakegesprek: gratis tenzij je besluit met me door te gaan
- sessie 1: bespreken van de tests a en b en je loopbaan tot nu toe
- sessie 2: Cadt-test: samen je talenten, kernkwaliteiten en kerncompetenties vaststellen
- sessie 3/4: conclusies: welk soort werk en werkomgeving zou je wensen en wat is haalbaar?. Mond uit in een lijst van mogelijke functies, sectoren en voorwaarden waarin je zou kunnen werken. (Zie voorbeeldrapporatage) Tegelijk wordt helder welke persoonlijkheidsdelen een rol spelen bij realisatie hiervan, zoals onzekerheid, geen prioriteiten kunnen stellen, etc.

CV optimaliseren
Een goede cv is echt nodig in deze tijd. Ik kan je C.V checken, zodat je die zelf optimaliseert. Daar ik tevens assessor ben en je competenties meet, kan ik je kernkwaliteiten en competenties in een profielschets van 1 alinea beschrijven.

Het resutlaat van deze fase is enthousiasme, focus en een goede cv die hierop aansluit.

Stap 2 Marktverkenning, netwerken en solliciteren
Als je eenmaal weet wat je kunt en wilt en daar enthousiast voor bent, komt de fase van (bij scholing,) marktverkenning, netwerken en solliciteren. Ook hier kan ik je bij coachen. De duur hiervan verschilt sterk per client, daar in deze fase ook coaching soms nodig is op zaken als twijfel, niet-in-actie-komen, teveel-zaken-aanpakken, geen overzicht hebben, etc


Coaching bij Bart van Baarsen
Mijn kwaliteiten zijn luisteren, acceptatie, helderheid brengen en ontdekken wat in je leeft en welke gevoelens en drijfveren hierbij een rol spelen. Deze gevoelens worden helder als je je denken tot rust brengt en daar zijn mijn sessies mede op gericht. Ik word hierbij geinspireerd door Tolle, Mooji of zijnsgericht coachen. Verder ga ik gestructureerd te werk, kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en geef mijn intuïtie in de coaching de ruimte. In overleg met de cliënt zet ik creatieve middelen en archetypische beelden in, maak ik gebruik van lichaamstaal of werk ik energetisch. Hierdoor kom je gemakkelijker in je gevoel, eerder bij de kern en gaat het veranderingsproces sneller.


Met welke andere coaching vragen kun je bij mij terecht?

Hoe in en relatie te staan? Leren te relateren
We hebben niet geleerd hoe we in een relatie moeten staan, wil deze kunnen bloeien. Dit geldt vooral bij een relatie tussen man en vrouw, daar deze zo vanuit een verschillend perspectief naar de wereld kijken en overeenkomstige waarden hebben. De coaching kan je leren hoe je autentiek en met respect voor jezelf en de ander, kan communiceren en spiegelt je je eigen rol, gedrag en verantwoordelijkheden in de relatie.

Zingeving en persoonlijke ontwikkeling
Als je bezieling mist of je ervaart een zekere leegte, beoordeel je dit vaak als vervelend. Maar vaak komt dat omdat het oude je niet meer past en iets nieuws zich aandient. Vanuit dit perspectief onderzoeken we wat er bij jou van binnen geleefd wil worden.

Persoonlijke coaching
Hoe ga je om met disbalans, stress, of gevoelens als onzekerheid, faalangst maar ook veranderingen zoals bij scheiding, verlies, ontslag, etc. In de coaching leer je zicht te krijgen hoe dit bij jou werkt en hoe je hier beter mee om kunt gaan.

Coaching: In Mijdrecht, op locatie, skypend of telefonisch

 

 


Alternatief: Tekenen van je loopbaan
Als je graag op een creatieve wijze werkt, kan je ook door visualisatie- technieken in contact komen met je zielewensen. Door deze imaginatie te tekenen en intensief te beleven, wordt de volgende stap in je loopbaan helder. Dit kan in twee vormen: ‘Louter gericht op de toekomst‘ of ‘De vruchten van je loopbaan tot nu toe’.

Vruchten van je loopbaan tot nu toe
We praten eerst samen over alle banen die je gehad hebt en wat je daaraan beleefd hebt. Daar zullen dan vanzelf herinneringen en gevoelens bij omhoog komen. Vervolgens geef je expressie aan elke 'baanbeleving' op papier.  Dit komt op een stuk papier van ca 4 m. Vervolgens doorleef je je gehele loopbaan als totaal door intensief contact te maken met elke tekening, door er op te gaan staan. Door het fysieke contact herbeleef je als het ware de essentie van die tijd en weet je wat je daar hebt geleerd, wat je daar hebt laten liggen en hoe je daar was. Dit resulteert in een conclusie, vaak een verlangen voor de toekomst. Het gevoel hierbij geef je vorm op papier: een nieuwe tekening. Daarna gaan we in op de betekenis ervan en de conclusies die je nu wilt trekken..